1 lutego 2023

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli:

– Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

– Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

– Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– Aneta Rożek – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

– Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

– Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

– Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

– Grzegorza Szatkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Plus Banku SA

– Angeliki Hruban na stanowisko Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Plus Banku SA

– Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą we Wrocławiu

– Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu

– Krzysztofa Dubejko na stanowisko Prezesa Zarządu mBanku Hipotecznego SA

– Krzysztofa Mirończuka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie

– Iwony Wróbel na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rajczy

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

– Banku Spółdzielczego w Słupcy (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Zagórowie (bank przejmowany)

– Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie (kasa przejmująca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Stanisława Adamskiego z siedzibą w Toruniu (kasa przejmowana)

Połączenie odbywa się za zgodą podmiotów przejmujących i przejmowanych wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce:

– INFAKT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Zakres świadczonych przez INFAKT sp. z o.o. obejmuje usługę:

a) inicjowania transakcji płatniczej,

b) dostępu do informacji o rachunku.

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Skanska Commercial Development Europe AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) akcji Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (Skanska TFI), w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Skanska TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skanska TFI. Termin nabycia akcji Skanska TFI ustalono na miesiąc od wydania decyzji Komisji.

5. Komisja zapoznała się z:

– informacją w sprawie Planu działań Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2023 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

– informacją w sprawie realizacji obowiązków związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie cyberbezpieczeństwa (za I półrocze 2022 r.)

– informacją o pracach organu nadzoru oraz zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń w 2022 roku

kom abs/


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ